logo

Uw Voordeel

Home / Uw Voordeel

Na het invullen van de QuickScan neemt de mobiliteitsadviseur van uw keuze contact met u op om een HR-mobiliteitsplan voor u op te stellen. Dit plan geeft inzicht in uw personeelsbehoefte op korte en langere termijn. Het HR-Mobiliteitsplan ter waarde van € 1000,- is voor u geheel kosteloos.

De volgende stap is dat de adviseur een koppeling maakt tussen vraag en aanbod. Of liever gezegd, de adviseur streeft ernaar een vacature in een kansrijk beroep in te vullen met een medewerker die met ontslag bedreigd wordt. Het voordeel is dat deze medewerker snel ingezet kan worden en daarnaast, indien gewenst, scholing op maat krijgt. U kunt zich in de tussentijd volledig blijven richten op de onderneming, terwijl de mobiliteitsadviseur de personele zorg voor u uit handen neemt. Deze professional verzorgt het uitdiensttredingsproces aan de ene kant en het selectie- en scholingsproces aan de andere kant. Deze tweede fase in het traject wordt voor een groot gedeelte ook door het MKB Sectorplan vergoed.

Kortom, het MKB Sectorplan biedt het beste voor uw bedrijf!

 

Heeft u vacatures?

Heeft u boventallig personeel?

 Uw voordeel:

  • Snelle invulling van uw vacature;
  • Intensieve begeleiding van professionele mobiliteitsadviseurs;
  • Mogelijkheden tot om- of bijscholing van de nieuwe medewerker;
  • MKB Sectorplan vergoedt groot deel van de kosten. 

 Uw voordeel: 

  • Medewerker blijft aan het werk;
  • Intensieve begeleiding van professionele mobiliteitsadviseurs;
  • MKB Sectorplan vergoedt groot deel van de kosten.

Quickscan Stichting MKB Sectorplan

Doe de Scan
  • 01-01-1970 -
icooncontact.png

CONTACTGEGEVENS

Neem contact met ons op
Telefoon: 0475-786405
E-mail: info@mkbsectorplan.nl

Neem contact met ons op
icoonnieuwsbrief.png

Nieuwsbrieven

Download onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom MKB Sectorplan.

Bekijk onze nieuwsbrieven
icooninfo.png

OVER MKB Sectorplan

MKB Sectorplan ontzorgt MKB-bedrijven in Limburg bij het werven en herplaatsen van medewerkers in kansrijke beroepen.

Meer over MKB Sectorplan